Apr 02 Masters of Play / Leikin mestarit

Leikin mestarit on monitaiteinen kurssi, jossa 9-14 vuotiaat voivat löytöretkeillä, kohdata ja leikkiä yhdessä luodussa tilassa. Yli 9-vuotiaille. 20-23.6.2016

Masters of Play is a multi-media art course that gives space for artists aged 9-14 to create, interact, discover and play together. June 20-23, 2016


Taiteilija ja kasvattaja Arlene Tuckerin kurssilla Espoon kuvataidekoulussa yhdistellään visuaalista ja osallistavaa taidetta, liike ilmaisua ja pelisuunnittelua. Neljäpäiväisen kurssin päätteeksi Tucker ja osallistujat ovat koonneet yhteen erilaisia tapoja muokata taidetta, ympäristöä, sekä liikettä herätelläkseen luovuutta yllättävillä tavoilla.

Hyödynnämme kurssilla digitaalisia työkaluja ja työskentelemme yhdessä maalaten, spontaanisuutta ja improvisaation menetelmiä käyttäen. Tutkimme itseämme ja tarkastelemme kuinka asioista voisi kertoa ilman sanoja.


Opetuskielenä kurssilla on englanti ja suomi.

Hinta: 160 €

Opettaja: Taidekasvattaja, Pelikouluttaja, Arlene Tucker


Artist and educator Arlene Tucker brings visual and interactive arts, movement, and game design to Espoon Kuvataidekoulu. By the end of the 4 day course Tucker and play participants will have found ways of transforming art, the environment and movement to provoke and implement creativity in unexpected ways. We will use innovative digital products, collective painting, spontaneity and improvisation. We will investigate ourselves and challenge how can we tell something without saying it.


Course taught in English and in Finnish

Price: 160 €

Teacher: Art Educator, Game Designer, Arlene Tucker


To register, please go here:

https://ektk.eepos.fi/application/kesakurssi_uusi/1


To learn more about Espoon kuvataidekoulu please go here:
http://www.espoonkuvataidekoulu.fi/

Masters of Play + IPevo 2015

Comments: 0

Email again:

Add a comment

Name
E-mail
Comment
Voog. Make a website.