Oct 20 Secrets: translating the hidden workshop

In the workshop we will discuss what are secrets? How does the unspoken feel? What is hidden and why? How would a secret be if it were wordless, singing, a sound, a movement or a drawing? How are things revealed and what becomes of them? The group deals with the theme of sound, drawing and movement independently and together.


Työpajassa pohditaan mitä ja millaisia ovat salaisuudet? Miltä tuntuu kantaa asioita, joista ei saa puhua? Mikä piilotetaan ja miksi? Millaisia salaisuudet olisivat jos ne olisivat sanatonta laulua, ääntä, liikettä tai piirroksia tilassa. Miten asiat paljastuvat ja mitä niistä sitten tulee? Ryhmä käsittelee teemaa äänen, piirroksen ja liikkeen kautta itsenäisesti ja yhdessä.Workshops are run by artists Emma Fält and Arlene Tucker who have collected the material from which the days have been created from. They have created actions that find, expose and cover. Through these tasks, the written and the spoken are translated into different forms and meanings.


Secrets: translating the hidden workshop

17.-19.10. 17.00-20.00

Sotku, Suokatu 42/2, Kuopio


Target audience: Anyone over 16 years of age

Free! Participation in the workshop reserves a seat, free of charge for one of the showings of Secrets on 21-22.10.2016.


Register by 10.10.2016 by emailing salattua@gmail.com


+++


Työpajaa varten taiteilijat Emma Fält ja Arlene Tucker ovat keränneet materiaalia, jonka pohjalta harjoituksia työstetään. Luomme leikkejä, joissa etsitään, paljastetaan, peitetään ja tirkistellään. Tehtävien kautta kerrottu, kirjoitettu ja puhuttu kääntyy tuntemattomille kielille saaden uusia muotoja ja merkityksiä.


Salaisuuksien käännöstyöstä -työpaja

17.-19.10. klo 17.00-20.00

Sotku, Suokatu 42/2, Kuopio


Kohderyhmä: Kaikki yli 16-vuotiaat

Ilmainen! Työpajaan osallistuneet voivat osallistua Salaista –esityksiin 21.-22.10.2016 veloituksetta.


Ilmoittautumiset 10.10.2016 mennessä: salattua@gmail.com

Comments: 0

Email again:

Add a comment

Name
E-mail
Comment
Voog. Make a website.